Pers


Media-alert
media-alert [on]zichtbaar in Utrecht (.pdf)
media-alert [on]zichtbaar in Utrecht (.doc)

Persbericht
Persbericht Aankondiging Fotoboekpresentatie 3voor12 (.pdf)
Persbericht Aankondiging Fotoboekpresentatie 3voor12 (.doc)
Persbericht Utrechtse muzikanten op de barricaden voor fotoboek
 (.pdf)
Persbericht Utrechtse muzikanten op de barricaden voor fotoboek (.doc)

Beeldmateriaal

3voor12/Utrecht presenteert [on]zichtbaar in Utrecht (.jpeg)

Logo
Logo’s 3voor12/Utrecht

Crowdfundingvideo 
Crowdfundingvideo [on]zichtbaar in Utrecht

Crowdfundingwebsite
Voordekunst – [on]zichtbaar in Utrecht

Links
website 3voor12/Utrecht

Copyright © 3voor12/utrecht 2014.